Universigats a la xarxa

19-09-13

Universigats onlineUniversigats té com a missió cuidar i donar en adopció els gats abandonats al jardí botànic de la Universitat de Barcelona i mantenir la colònia situada precissament en l'edific històric d'aquest centre, però també tenim l'objectiu de conscienciar a la població de la importància de conviure saludablement amb els nostres companys animals. Així, també volem evitar els abandonaments al carrer que suposen una falta de control.

Per tal d'arribar al màxim de gent possible i aconseguir una major difusió d'aquests ideals hem creat una plataforma de difusió a Internet mitjançant webs, blogs i les xarxes socials. D'aquesta manera esperem compartir amb tots i totes els nostres principis, amb l'intenció de mantenir un entorn saludable i respectuós amb tots els éssers que hi vivim en ell. Així que seguidament us presentem tots els nostres perfils a les xarxes on som presents, per tal d'adaptar-nos al nostre públic sense importar les vies de comunicació que utilitzi.

=^.^=

Universigats tiene como misión cuidar y dar en adopción a los gatos abadonados en el jardín botánico de la Universitat de Barcelona y mantener la colonia situada precisamente en el edificio histórico de este centro, pero también tenemos el objetivo de concienciar a la población de la importancia de convivir saludablemente con nuestros compañeros animales. Así, también queremos evitar abandonos callejeros que suponen una falta de control.

Con tal de llegar al máximo de gente posible y conseguir una mayor difusión de estos ideales gemos creado una plataforma de difusión en Internet mediante webs, blogs y redes sociales. De esta manera esperamos compartir con todos y todas nuestros principios, con la intención de mantener un entorno saludable y respetuoso con todos los seres que vivimos en él. Así que seguidamente os presentamos todos nuestros perfiles en las redes en las que estamos presentes, con tal de adaptarnos a nuestro público sin importar las vias de comunicación que utilice.

Universigats en:

 Redes Universigats, Xarxes Universigats